October 24, 2017
Print This Post Print This Post

Sonatrach đầu tư 42 tỷ USD để nâng sản lượng dầu khí

Tập đoàn năng lượng quốc gia Algeria (Sonatrach) vừa cho biết sẽ đầu tư 42 tỷ USD nhằm tăng sản lượng dầu khí lên 255 triệu tấn quy dầu (TEP) vào năm 2018.

Một nguồn thạo tin cũng cho biết Sonatrach của Algeria (An-giê-ri) sẽ huy động hơn 100 tỷ USD cho chương trình phát triển trung hạn 2014-2018, trong đó 42 tỷ USD dành cho việc khai thác các mỏ dầu và khí đốt. Riêng lượng vốn dành cho khai thác khí đốt ở mức 22 tỷ USD. Sonatrach hy vọng nhờ việc đưa vào hoạt động nhiều dự án mới về dầu khí trong năm 2018, sản lượng khai thác dầu khí sẽ được nâng lên và cao hơn mức bị sụt giảm của năm 2010.

Theo số liệu thống kê của Sonatrach mới được công bố, sản lượng khai thác dầu khí năm 2008 đạt mức 232 triệu TEP; năm 2010 vào khoảng 214 triệu TEP; năm 2011 và năm 2012 đạt khoảng 205 triệu TEP và 194,5 triệu TEP.

Theo chương trình phát triển trung hạn về dầu khí kể trên, sản lượng khai thác tại khu vực Hassi Messaoud, mỏ dầu lớn nhất đất nước, sẽ được duy trì ở mức 400.000 thùng/ngày nhờ các dự án thu hồi chất phụ và tăng năng suất theo dự kiến.

Về sản xuất khí đốt, Sonatrach dự tính khai thác thêm 400 tỷ m3 tại mỏ lớn Hassi R’mel. Mỏ này hoạt động liên tục từ năm 1956.

Trong 5 năm tới, Sonatrach dự tính đưa vào khai thác các mỏ: Tinhert ở Illizi (24 triệu m3/ngày); Hassi Bahamou và Hassi Mena (21 triệu m3/ngày); Touat ở Adrar (12 triệu m3/ngày); Reggane (12 triệu m3/ngày) và dự án Timimoun (5 triệu m3/ngày).

Theo TTXVN

No Comments

Leave a Comment