October 24, 2017
Print This Post Print This Post

Việt Nam, Lào thảo luận phát triển kinh tế xã hội song phương

Ngày 24/6, tại Viêng Chăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã tổ chức Hội nghị “Kinh nghiệm xây dựng chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn của Việt Nam”.

null

Tại Hội nghị, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Bộ Đầu tư Võ Hồng Phúc và nguyên Thứ trưởng Kế hoạch Bộ Đầu tư Cao Viết Sinh và nhiều chuyên gia Việt Nam đã trình bày các chủ đề về tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam; phương hướng Chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam.

Một số vấn đề lớn của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 20130; việc xây dựng chiến lược phát triển của Lào đến năm 2025 và 2030, nhằm giúp các bạn Lào có cái nhìn tổng thể trước mắt cũng như lâu dài trong chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam mà các bạn Lào quan tâm. Đồng thời qua hội nghị nầy, phía Lào có thêm thông tin, bài học kinh nghiệm trong việc dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 10 năm (2016-2025) và kế hoạch 5 năm lần thứ VIII (2016-2020) để trình Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ X, dự kiến tổ chức đầu năm 2016.

Hội nghị đánh giá cao các vấn đề mà các chuyên gia Việt Nam trình bày và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn cụ thể cũng như tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

TTXVN

No Comments

Leave a Comment